Tepelná čerpadla

Větrání, rekuperace

Větrání, rekuperace

Tématu větrání by se měla věnovat patřičná pozornost, poněvadž dlouhodobý pobyt v nedostatečně větraném prostředí (ve snaze ušetřit za vytápění) zvyšuje náchylnost k chorobám (únava, bolest hlavy, rýma, ..) a může vést od chronických až po nevyléčitelné nemoci.

Vyvinuli jsme zařízení, které tento problém řeší. Díky svým vlastnostem je využitelné i do dřevostaveb, protože s hlučností okolo 47dB(A)/1m je umístitelné nejen do technických místností, ale i do vestavěných skříní v zádveří a pod. Navíc se dá dálkově ovládat, tudíž je vhodné i k temperaci rekreačních objektů trvale neobydlených.

AREKO

aktivně rekuperační eko jednotka s boilerem

REVEL doplnil sortiment o aktivně-rekuperační EKO jednotku s integrovaným boilerem a přídavným pasivním rekuperátorem vzduch-vzduch.

ZAJIŠŤUJE:

 • VYTÁPĚNÍ – podlahové nebo radiátorové
 • PŘÍPRAVU sanitní teplé vody
 • VĚTRÁNÍ s aktivní i pasivní rekuperací tepla
 • ODVLHČOVÁNÍ vzduchu
 • KLIMATIZACI ochlazeným vzduchem
 • TEMPERACI a větrání trvale neobydlených objektů
 • ODSTRAŇUJE nebezpečí radonu

Jednotka může dle projektu zajišťovat  podlahové nebo radiátorové vytápění, přípravu sanitní teplé vody, větrání s aktivní a pasivní rekuperací tepla, sušení vzduchu jako odvlhčovací jednotka, klimatizaci prostoru ochlazeným vzduchem, temperaci rekreačních objektů s dálkovým zvýšením teploty před příjezdem.

  URČENA DO:

 • NÍZKOENERGETICKÝCH domů
 • PASIVNÍCH domů
 • BYTOVÝCH jednotek
 • REKREAČNÍCH objektů
 • SPA zón a bazénových prostor
 • VLHKÝCH sklepních prostor

Výkonově je určena do nízkoenergetických či pasivních domů do 6 kW výpočtové ztráty a nebo bytů v bytových domech s podobnou ztrátou. Vzhledem k tomu, že zařízení je výhodné provozovat s co nejteplejším a nejvlhčím vzduchem, nalezne uplatnění i ve SPA zónách či školních kuchyních s osazenými aktivními filtry. Velmi efektivní je zapojení jako náhrada krbové teplovodní vložky, kdy je vzduch z exteriéru veden pod rošt a teplý vzduch z místnosti je odebírán při stropu nad krbem, kde je jeho teplota relativně vysoká.

ÚČINNOST

Účinnost AREKO   závisí na podmínkách použití a výsledný topný faktor se může pohybovat od 1,5 až do 5,5. Zajímavá je u jednotky i teritoriální využitelnost, a to od tropických destinací až po ruské kontinentální klima. Jednotka pracuje se 75% oběžného vzduchu a to jí umožňuje pracovat bez odmrazování i při velmi nízkých externích teplotách, na druhou stranu ji částečně omezuje ve využití (např. u WC).

AREKO s malým plnohodnotným tepelným čerpadlem odebírajícím energii ze vzduchu, které vytápí i chladí  (třeba i v jednom prostoru), a zároveň se chová hospodárně, a které je cenově dostupným a mnohostranně využitelným kompaktním zařízením, zaplnilo mezeru na trhu. Svými vlastnostmi je využitelné i v dřevostavbách, protože s hlučností okolo 47dB(A)/1m je umístitelné nejen do technických místností, ale i do vestavěných skříní v zádveří apod.

VZT potrubí je k zařízení osazeno tak, že ho lze otáčet o 360° přímo na stavbě a přizpůsobit se tak případně vzniklé situaci. Jednotlivé části zařízení se snadno vyměňují, např. v případě poruchy TČ nebo za zkrácené životnosti vlastního boileru (při špatné místní vodě). Developer uvítá možnost osazení zařízení do bytu až po jeho prodeji nebo naopak využitelnost po demontáži jinde. Zařízení má svůj podružný elektroměr sledující vlastní spotřebu.

REGULACE a příprava elektro

Z hlediska regulací – vše je vestavěno do zařízení, z hlediska přípravy elektro se jedná pouze o připojení kabelu ze zdi s jištěním 3F-16A (B) v el. rozvaděči (bez připojení na proudový chránič).

Funkce:

Tepelné čerpadlo vzduch-voda v AREKO pracuje na malém vodním okruhu (viz strana 14) s možností propojení na velký okruh a zase zpět. Pro zajištění všech funkcí zařízení byl užit atypický boiler 160dm3se zvětšeným spirálovým výměníkem a do něho byla vložena vytápěcí jednotka  6 kW. Vratná voda projde magnetickým filtrem a vstupuje dále do výměníku tepelného čerpadla, kde se ohřeje (je-li tepelné čerpadlo v provozu) a dále přes spirálový výměník boileru, kde je udržována stabilní teplota 55°C. Topná voda se z výstupu spirálového výměníku buď vrací do tepelného čerpadla (malý okruh ohřevu vody), a nebo je trasována do systému vytápění, podlahového nebo radiátorového (velký okruh).

V horkých letních dnech může nastat změna majority zařízení, a to na hlavní požadavek chladu. V takovém případě je nutné počítat s omezenou kapacitou boileru, a tedy nutností upustit teplou vodu pro docílení další výroby chladného vzduchu.

Místo systému topení lze zapojit paralelně i více boilerů. Takové uplatnění nalezne AREKO např. v tropických destinacích – vlastně se pak jedná o klimatizaci využívající odpadní teplo k ohřevu vody. Elektrokotel v takovém případě není osazen a směšování vzduchu na vstupu se řídí podle čidla za výparníkem (Pb1).

Specifikace ovládání včetně pasivní rekuperace se řídí konkrétními požadavky aplikace. Co se týká vzduchové strany, směšovací klapka udržuje požadovanou teplotu vzduchu před výparníkem v nastavitelném rozmezí s minimem 7°C. Vzhledem ke směšování externího čerstvého vzduchu s vnitřním teplým vzduchem, může AREKO pracovat i hluboko pod  bodem mrazu (viz tabulka teplot) bez nutnosti odmrazování.

Zařízení lze nově doplnit pasivně-rekuperačním výměníkem PRV  kompaktním nebo samostatným.Teplota vzduchu za výparníkem během chodu kompresoru je nižší o 4-9°C než teplota vzduchu po smíšení, ale vzhledem k poměrně malým objemům a nízké tepelné kapacitě vzduchu není nutné se obávat diskomfortu. REVEL dodává k tomuto účelu zdvojenou polystyrenovou podlahovou desku, přičemž je podlahová mezivrstva v přetlaku a vzduch se průchodem ohřívá. Přívodní výustky lze následně realizovat v libovolném místě při stěnách. Odvod vzduchu je buď lokální v místě jednotky, a nebo lze využít konstrukce podhledu v podtlaku.

Zařízení je koncipováno jako dělené s možností osazení jednotlivých částí i vedle sebe v případě nedostatečné výšky prostoru. Jinak se jednotlivé části staví na sebe a zajišťují proti pádu sešroubováním silentbloků.

TECHNICKÉ PARAMETRY

  typové označení   LLR160L-8,5kW-WP-W2-1
  příkon kompresoru   450 W
  nominální tepelný výkon (A+7/W+35°C)   1800 W
  příkon ventilátoru / oběhového čerpadla   110 W / 20 W
  příkon vnitřní el. vložky / příkon kotle   450 W / 6000 W
  napětí   400 V ~ 50 Hz
  jištění   3F / 16 A/B
  chladivo / množství   R134a / 400 g
  teplota teplé vody regulovaná   56 °C
  průtok vzduchu / pracovní rozmezí vzduchu   100 až 400 m3/h / +8 °C až +39 °C
  celkový disponibilní tlak vzduchu   250 Pa
  maximální příkon / maximální proud   7130 W / 12 A
  hlučnost   47 dB(A) / 1 m
  maximální topný výkon   8250 W